کنســــرت هــای صـــــمات

یکم مرداد 1395
  1395/05/01
کنسرتی متفاوت از کر صمات در تالار احسان شیراز
21 اردیبهشت 1393
  1393/06/01
کنسرت گروه کر صمات در تالار فیلارمونی برلین(صمات اولین گروه موسیقی ایرانی است که از لحاظ کیقی از فیلارمونی برلین مجوز کنسرت دریافت کرد)
20 اردیبهشت 1393
  1393/05/31
کنسرت گروه کر صمات در کاخ راینزبرگ آلمان
بهمن ماه 1392
  1393/05/30
مقام دوم شاخه آواز جمعی در بیست و نهمین جشنواره موسیقی فجر
27-28 مهرماه 1391
  1393/05/29
دو شب کنسرت در شهرستان مرودشت
14-16 اردیبهشت 1391
  1393/05/28
کنسرت گروه کر صمات و ویلون نوازی استاد فرزاد خاوند
24-30 بهمن ماه 1390
  1393/05/27
کسب مقام نخست در شاخه آواز جمعی بیست و هفتمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر
30-31 اردیبهشت 1390
  1393/05/26
کنسرت پژوهشی و مرور آثاری از رنسانس تا معاصر با همراهی هنرمندانی از برلین
مهرماه 1389
  1393/05/25
اجرا در سفارت آلمان در تهران به مناسبت روز ملی آلمان
12-13 آذر ماه 1388
  1393/05/24
کنسرت گروه کر صمات با حضور نوازندگانی از برلین
27-28 فروردین 1388
  1393/05/23
کنسرت گروه کر صمات با همراهی نوازندگانی از برلین-لندن و تهران
24-25 آذرماه 1386
  1393/05/22
کنسرت گروه کر صمات
18 دیماه 1385
  1393/05/21
اجرای جنبی منتخبین بیست و دومین جشنواره بین اللملی موسیقی فجر شیراز
مرداد 1385
  1393/05/20
اولین کنسرت گروه کر صمات
مرداد 1385
  1393/05/19
اجرای موسیقی کلاسیک
آذر 1384
  1393/05/18
دومین یادروز بتهوون در شیراز
آبان 1384
  1393/05/17
کنگره بین المللی بیهوشی
بهمن 1382
  1393/05/16
موزه فرش تهران
مهرماه 1382
  1393/05/15
هفته فرهنگ آلمان و فرانسه در شیراز
خرداد 1382
  1393/05/14
اردیبهشت 1382
  1393/05/13
نخستین جشنواره شعر جوان جنوب کشور
دی 1381
  1393/05/12
مراسم اختتامیه نقش خیال
تیر 1380
  1393/05/11
سه شب اجرا در تالار برق شیراز
اسفند 1379
  1393/05/10
اولین اجرای صمات