ارســــال پیـــــامجهت تماس با گروه صمات فرم زیر را تکمیل نمایید

نام

* ایمیل   مثال: name@example.com
   
* متن پیام
 
   

اطلاعـــــات تمـــــاسایران , شیراز
تلفن روابــط عمومی : 7136993 917 98+

ایمیل: info@SamatChoir.com
         azadehAzimi@yahoo.com